Tiềm năng thuỷ điện vừa và nhỏ của Sơn La lên tới 369 MW

Bộ Công Thương cho biết: Tỉnh Sơn La đã quy hoạch 95 dự án thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất 321 MW. Hiện nay, tỉnh cũng đang nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch 9 dự án với tổng công suất 48 MW.

Theo Bộ Công Thương, đến cuối năm 2007, tỉnh Sơn La đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 16 dự án, trong đó có 1 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, phát điện lên lưới với công suất 14,4 MW; 15 dự án đang triển khai xây dựng với tổng công suất 158,45 MW gồm: Suối Tân 1 (2,5 MW), Suối Tân 2 (3 MW), Mường Sang (2,4MW), Tà Niết (3,6MW), Nậm Chiến 2 (32 MW), Nậm Pia (15 MW)...

Tuy nhiên, trong số các dự án đang được triển khai thì chỉ có dự án Nậm Chiến 2 là cơ bản đáp ứng được tiến độ, còn lại hầu hết các dự án đều bị chậm tiến độ phát điện đã được phê duyệt từ 6 tháng đến 1 năm, thậm chí dự án Tà Niết bị chậm hơn 2 năm. Nguyên nhân chậm tiến độ là do năng lực của chủ đầu tư còn yếu và chưa có kinh nghiệm trong xây dựng thuỷ điện. Các dự án như Nậm Pia và Tà Niết bị chậm thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và bố trí cán bộ giám sát chưa đủ.

  • 14/08/2009 12:00
  • Theo: EVN