Doanh nghiệp ngành điện vượt kế hoạch kinh doanh 2009

So với nhiều ngành khác, đến thời điểm này có thể đánh giá các DN niêm yết thuộc ngành điện đạt kết quả kinh doanh khá tốt.

Điều này được thể hiện qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận dự kiến của năm 2009 vượt đáng kể so với kế hoạch. Không những vậy, với những dự định kinh doanh trong năm 2010 của các DN này, NĐT có quyền hy vọng về tốc độ tăng trưởng khả quan của nhóm cổ phiếu ngành điện trong năm tới.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng giám đốc CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC)

Tính đến hết tháng 11, lợi nhuận trước thuế của PPC đạt 1.193,26 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý IV, Công ty sẽ phải trích lập chênh lệch tỷ giá một khoản trên 600 tỷ đồng, nên dự kiến PPC sẽ đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng trong năm 2009, vượt khoảng 70% so với kế hoạch năm, sản lượng điện năm 2009 của PPC có thể đạt 7,3 tỷ KWh. Trong năm nay, cả hai nhà máy phát điện của PPC đều vận hành đúng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đạt công suất cao.

Theo kế hoạch, trong năm 2010, PPC đặt mục tiêu đạt 3650,3 tỷ đồng doanh thu và 159,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cũng trong năm 2010, PPC có kế hoạch đầu tư 3.575 tỷ đồng. Trong đó, góp vốn đầu tư trực tiếp vào các nhà máy điện (Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng 1 - 2 và Nhiệt điện Mông Dương) 655 tỷ đồng, ủy thác đầu tư dài hạn cho Công ty Tài chính cổ phần điện lực (EVNFC) 300 tỷ đồng và đầu tư ngắn hạn 2.630 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH)

Dự kiến, trong năm 2009, Công ty sẽ vượt kế hoạch sản xuất điện khoảng 25% khi đạt sản lượng trên 900 triệu KWh. Với kết quả này, nhiều khả năng năm 2009 VSH sẽ đạt doanh thu hơn 511 tỷ đồng như kế hoạch, vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế với trên 291 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 18%. Do giá điện mùa khô bình quân tốt hơn mùa mưa, cộng với việc tích nước trong mùa mưa năm nay thuận lợi, nên hoạt động sản xuất điện của Công ty tiếp tục khả quan trong mùa khô này.

Để tăng hiệu quả hoạt động từ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Công ty đang tập trung nguồn vốn triển khai Dự án thủy điện thượng Kon Tum công suất 220 MW, với tổng mức đầu tư hơn 5.740 tỷ đồng. Một số hạng mục của dự án như: đường hầm, cửa nhận nước, đường giao thông vào nhà máy… vừa cơ bản hoàn tất. Khi nhà máy này vận hành vào năm 2014, sản lượng điện của Công ty sẽ tăng hơn gấp đôi so với hiện nay, ước đạt 2 tỷ KWh.

Ông Bùi Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP)

Dự kiến, trong năm 2009 sẽ đạt tổng lợi nhuận sau thuế trên 46 tỷ đồng, trong đó quý IV, Công ty đạt lợi nhuận khoảng 7 tỷ đồng. Công ty cũng vừa chốt danh sách cổ đông về việc phát hành thêm hơn 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ trên 208 tỷ đồng lên 417 tỷ đồng. Trong đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 20.890.068 cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu; phát hành cho CBCNV quản lý vận hành lưới điện 110KV từ Công ty truyền tải điện 3 chuyển sang với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 97.300 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại KHP là 51%. KHP cũng phát hành thêm 101.217 cổ phiếu (tương đương với hơn 1 tỷ đồng mệnh giá) cho EVN. Công ty dự kiến sẽ phát hành số cổ phiếu này trong tháng 1/2010 và sẽ niêm yết số cổ phiếu phát hành bổ sung này trên HOSE vào quý I/2010.

Ông Khuất Minh Toản, Phó tổng giám đốc CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC)

Do năm nay, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất điện trước gần 2 tháng, nên dự kiến doanh thu và lợi nhuận tăng đáng kể. Cụ thể, ước doanh thu tăng 10% so với kế hoạch, đạt khoảng 210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 120 tỷ đồng, vượt hơn 10% so với kế hoạch. Công ty vừa tạm ứng cổ tức đợt I/2009 với tỷ lệ 700 đồng/CP, đồng thời đang chuẩn bị tiến hành ĐHCĐ để thông qua kế hoạch sản xuất năm 2010 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2009.

Ngay đầu năm 2010, Công ty sẽ tập trung triển khai Dự án đại tu tổ máy số 3 của Nhà máy thuỷ điện Thác Bà và dự kiến sẽ kết thúc vào quý III/2011. Việc tạm dừng tổ máy này để đại tu không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng điện của TBC, vì Công ty đã có phương án sản xuất điện bổ sung. Dự kiến, năm tới, Công ty sẽ dành một nguồn vốn để đầu tư theo hình thức góp vốn vào một số dự án ngành điện có tỷ suất sinh lời cao, để tăng nguồn doanh thu ổn định cho Công ty trong các tiếp theo.

  • 31/12/2010 04:02
  • Theo: icon.com.vn