TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ

LogoDescription automatically generated

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

THÔNG TIN BÁO CHÍ

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023

 

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN VÀ GIÁ ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP, ĐẾN NGÀY 18/3/2023 VẪN CHƯA CÓ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÀO GỬI HỒ SƠ THEO ĐỀ NGHỊ

 

          Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết Điện lực về việc đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện cho các dự án chuyển tiếp, ngày 9/3/2023 vừa qua, Công ty Mua bán điện thuộc EVN (EPTC) đã có văn bản 1790/EPTC-KDMĐ gửi tới 85 chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp đề nghị các vấn đề sau:

          - Rà soát các hồ sơ pháp lý của Dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và có ý kiến của Đơn vị vận hành Hệ thống điện về khả năng hấp thụ của Hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện liên quan đến Dự án (theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022).

          - Xây dựng phương án giá điện theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tương tự theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương.

          - Cung cấp các hồ sơ tài liệu của Dự án theo danh mục (như Phụ lục).

          Theo thông tin cập nhật, EPTC cho biết đến ngày 18/3/2023 vẫn chưa có chủ đầu tư nào trong số 85 chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp gửi hồ sơ theo các đề nghị nêu trên.

          Để có cơ sở triển khai theo đàm phán theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền, EVN/EPTC mong muốn sớm nhận được hồ sơ tài liệu từ các chủ đầu tư dự án chuyển tiếp để có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Email: bantt@evn.com.vn

Điện thoại: 024.66946405/66946413;   Fax: 024.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/evndienlucvietnam

Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM_EVNnews 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@dienlucvn

 

 

PHỤ LỤC

Danh mục các tài liệu mà Chủ đầu tư dự án chuyển tiếp cần gửi EPTC để chuẩn bị cho quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện và giá điện

STT

Danh mục hồ sơ

1

Văn bản đề nghị đàm phán giá điện và Hợp đồng mua bán điện

2

Các hồ sơ pháp lý của Dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng; Đánh giá về khả năng hấp thụ của Hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện (theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022)

2.1

Quyết định chủ trương đầu tư/ Chứng nhận đầu tư còn hiệu lực

2.2

Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty

2.3

Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật được thẩm định và được phê duyệt theo quy định đính kèm các tài liệu liên quan

2.4

Giấy phép xây dựng còn hiệu lực và phù hợp

2.5

Quyết định giao đất/Cho thuê đất của UBND tỉnh/Thành phố hợp lệ

2.6

Các tài liệu khác chứng minh tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng (nếu có)

2.7

Ý kiến của Đơn vị vận hành Hệ thống điện về khả năng hấp thụ của Hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện liên quan đến Dự án

3

Quyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo thuyết minh và báo cáo thẩm định dự án đầu tư nhà máy của tư vấn độc lập, các tài liệu kèm theo

4

Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư lần đầu của dự án hoặc Tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án có hiệu lực tại thờiđiểm đàm phán giá điện và các nội dung chính trong thiết kế cơ sở của dự án đầu tư có liên quan đến việc đàm phán giá điện và Hợp đồng mua bán điện, báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở

5

Các hồ sơ liên quan đến thông số tài chính của dự án (Vốn góp Chủ sở hữu, phân kỳ Vốn chủ sở hữu trong các năm xây dựng, Hợp đồng vay vốn hoặc các văn bản pháp lý giữa CĐT và các bên cho vay, hồ sơ tài liệu liên quan đến kế hoạch hoặc thực tế giải ngân các nguồn vốn vay)

6

Hồ sơ tính toán sản lượng điện và văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với điện lượng của dự án

7

Tài liệu tính toán tổn thất công suất và điện năng của máy biến áp, đường dây truyển tải từ nhà máy điện đến điểm đấu nối với hệ thống điện quốc gia và tài liệu tính toán điện tự dùng trong nhà máy điện

8

Dự toán chi phí quản lý vận hành và bảo dưỡng cho một năm vận hành

9

Phương án tính toán giá bán điện của Dự án (trong đó giải thích rõ cơ sở tính toán của các thông số đầu vào tính toán giá điện của dự án)

10

Dự thảo Hợp đồng, sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện trong đó nêu rõ các đề xuất sửa đổi Hợp đồng mua bán điện

  • 18/03/2023 11:04
  • Nguồn EVN