Thông báo mời gói thầu: Cung cấp, tháo dỡ và lắp đặt hệ thống ắc quy 220VDC

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà (sau đây gọi là “Bên mời thầu”) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu và kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự đấu thầu cạnh tranh cho gói thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, tháo dỡ và lắp đặt hệ thống ắc quy 220VDC.

- Số thông báo: IB2300307380

- Loại gói thầu: Hàng hóa.

- Dự toán gói thầu: 2.358.846.632VND.

- Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng), Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, tháo dỡ và lắp đặt: 184 bình ắc quy bao gồm cầu đấu, giá đỡ; Bộ phóng xả kiểm tra ắc quy; Bộ giám sát ắc quy.

2. Tên dự án: Thay mới hệ thống ắc quy 220 VDC – Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn,

9. Thời điểm đóng, mở thầu: 14 giờ 30 ngày 12/12/2023.

10. Thời gian có hiệu lực của HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116, Fax: 0216-3884167.

  • 22/11/2023 10:09