Thông báo mời gói thầu: Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà.

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Dự toán gói thầu: 7.172.111.095 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

- Số thông báo: IB2300110104

- Thời điểm đăng tải: ngày 21/06/2023.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 12 tháng 07 năm 2023.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 21/06/2023 09:05