THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2011

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

- Tên giao dịch: TBHPC.

- Trụ sở chính: Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 029.3884 116 – Fax: 029.3884 167.

Xin thông báo đến TTLK Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày đăng kí cuối cùng: ngày 22 tháng 5 năm 2012 cho chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

- Mã chứng khoán: TBC

- Loại chứng khoán:

+ (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do.

+ (2) Cổ phiếu chuyển nhượng tự do có điều kiện.

- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

Đồng thời đề nghị TTLK Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file vào địa chỉ email: Sang vt.thacbapp@gmail.com

- Lý do và mục đích sử dụng: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2011.

- Thời gian thực hiện: ngày 14 tháng 6 năm 2012.

- Tỷ lệ phân bổ quyền:

+ Loại CK (1): 01 CP - 01 quyền.

+ Loại CK (2): 01 CP - 01 quyền.

- Tỷ lệ thực hiện: 9,5% (01 quyền/950 đồng).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào các ngày làm việc kể từ ngày 14/6/2012 (Lưu ý: cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình giấy CMND, giấy CN ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Kính đề nghị TTLK Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư./.

Trân trọng!  • 02/05/2012 04:27
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét