THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h 00 đến 11h 30 ngày 12 tháng 6 năm 2013.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2013 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc uỷ quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00 ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

5. Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2013;

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

7. Thông qua bản điều lệ mới của Công ty;

8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013;

9.  Phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT, bổ nhiệm TGĐ

10. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

11. Bầu Chủ tịch HĐQT, phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành tại Công ty.

12. Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

V. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ:  http://www.thacba.vn

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029 3884116                  Fax: 029 3884167

Người liên hệ: ông Vũ Trọng Sang – Thư ký Công ty, Mobile: 0914 686 990.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hô%3ḅi đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà năm 2013./.

  • 15/05/2013 11:05
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét