Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa sân tennis số 1 và 2.

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Dự toán gói thầu: 245.070.148VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa sân tennis số 1 và 2: Vệ sinh, phụt rửa mặt sân, trám vá lại những chỗ bong rộp, phủ 2 lớp bằng chất dẻo Novasport hoặc tương đương, kẻ vạch sân 2 lớp mầu trắng, vẽ logo cuối sân.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sửa chữa các sân thể thao.

3. Nguồn vốn: Kinh phí Công đoàn và Quỹ phúc lợi Công ty.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: 20211232112 Thời điểm đăng tải: ngày 10/12/2021  09 giờ 52

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 31 tháng 12 năm 2021.

12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 23/12/2021 02:08