Thông báo mời gói thầu: Mua máy định vị GPS 2 tần.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy định vị GPS 2 tần.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Dự toán gói thầu: 533.500.000 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 bộ Máy định vị GPS 2 tần. Bao gồm các thiết bị và phần mềm kèm theo: 1.Thiết bị định vị vệ tinh và phụ kiện kèo theo: 02 máy; 2. Thiết bị điều khiển và phụ kiện kèm theo: 02 cái; 3. Phần mềm xử lý số liệu có bản quyền: 01 bản quyền.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sửa chữa thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: 20210412511 Thời điểm đăng tải: ngày 06/04/2021 14 giờ 22 phút.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 06/04/2021 02:54