Thông báo mời gói thầu: Bảo dưỡng các ống Pezomet các đập, khoan lại các ống bị tắc, hỏng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Bảo dưỡng các ống Pezomet các đập, khoan lại các ống bị tắc, hỏng.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Dự toán gói thầu: 1.840.945.000VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Bảo dưỡng các ống Pezomet các đập, khoan lại các ống bị tắc, hỏng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Hoạt động chi thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: 20220810826-00  Thời điểm đăng tải: ngày 17/08/2022  08 giờ 19 phút.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 30 tháng 08 năm 2022.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 18/08/2022 08:05