Thông báo mời gói thầu: Cung cấp Máy siết bu lông thủy lực.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Cung cấp Máy siết bu lông thủy lực.

- Loại gói thầu: Hàng hóa.

- Dự toán gói thầu: 1.112.895.300VND.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 Máy siết bu lông thủy lực (bao gồm: 01 Bơm thủy lực điện động 4 cấp chuyên dùng cho hệ thống kéo căng mô men xoắn; 01 Ống dây dầu áp lực; 01 Cờ lê thủy lực dạng chụp; 01 đầu lục giác 2-1/2” kích thước 80mm; 01 đầu lục giác 2-1/2” kích thước 85 mm; 01 đầu lục giác 2-1/2” kích thước 95 mm; 01 đầu lục giác 2-1/2” kích thước 105 mm; 01 đầu lục giác 2-1/2” kích thước 110 mm; 01 đầu lục giác 2-1/2” kích thước 120 mm).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: IB2200040053 Thời điểm đăng tải: ngày 15/11/2022.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng/mở thầu: 14 giờ 30, ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 15/11/2022 02:23