Thông báo mời gói thầu: Cung cấp vật tư, lắp đặt và xử lý sự cố hệ thống kích từ tổ máy số 2

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, lắp đặt và xử lý sự cố hệ thống kích từ tổ máy số 2.

- Loại gói thầu: Hàng hóa.

- Dự toán gói thầu: 1.468.000.000VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua 01 bộ điều khiển hệ thống kích từ tổ máy phát điện, 02 cái Modul vào ra và dịch vụ: tháo dỡ, lắp đặt, cài đặt, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh, hướng dẫn vận hành.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: 20220836721 Thời điểm đăng tải: ngày 23/8/2022 13 giờ 37.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng/mở thầu: 14 giờ 30, ngày 06 tháng 9 năm 2022.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 23/08/2022 04:18