Thông báo mời gói thầu: Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà (sau đây gọi là “Bên mời thầu”) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu và kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự đấu thầu cạnh tranh cho gói thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện.

- Số thông báo: IB2300059621

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Giá gói thầu: 49.970.748.477 VND.

- Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.499.000.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu đồng), Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

- Nội dung chính của gói thầu: Tháo dỡ, sửa chữa và lắp đặt toàn bộ thiết bị 03 tổ máy phát điện Nhà máy thủy điện Thác Bà.

2. Tên dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn,

9. Khảo sát hiện trường:

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 10/05/2023.

Địa điểm: Nhà máy thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại của người chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát hiện trường: 0966333181 (Ông Nguyễn Hùng Cường)

10. Thời điểm đóng, mở thầu: 14 giờ 30 ngày 23/5/2023.

11. Thời gian có hiệu lực của HSDT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116, Fax: 0216-3884167.

  • 26/04/2023 08:33