Thông báo mời gói thầu: Mua xe ô tô bán tải

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô bán tải.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Dự toán gói thầu: 913.000.000VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô bán tải.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hóa 2022.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: IB2200040365 Thời điểm đăng tải: ngày 23/11/2022 10 giờ 29

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 24/11/2022 08:48