Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thang máy nhà 9 tầng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thang máy nhà 9 tầng

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Dự toán gói thầu: 822.800.000VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Tháo dỡ thang cũ, cung cấp và lắp đặt 01 thang máy tải khách mới.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Nâng cấp thang máy nhà 9 tầng.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: 20200438448 Thời điểm đăng tải: ngày 20/4/2020 15 giờ 09.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 06 tháng 5 năm 2020.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 20/04/2020 04:08